Lista aktualności Lista aktualności

Zakaz wstępu do lasu

Decyzja Nr 21/2017

Nadleśniczego Nadleśnictwa Grotniki

z dnia 11 sierpnia 2017 roku

 

Zn. spr.:  ZG.712.13.2017

 

w sprawie wprowadzenia zakazu wstępu do lasów Nadleśnictwa Grotniki

 

 

 

         Na podstawie art. 26 ust.3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2017 poz. 788) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18 maja 1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe, zarządzam co następuje:

 

§ 1.

      W związku z uszkodzeniem drzewostanów przez huraganowy wiatr w dniu 10 sierpnia 2017 roku oraz prowadzonymi pracami gospodarczymi z zakresu pozyskania drewna wprowadzam zakaz wstępu do lasu na terenie następujących leśnictw:

1. Leśnictwo Smulsko – uroczysko Porszewice

2. Leśnictwo Zgierz – uroczysko Chełmy

3. Leśnictwo Szczawin – uroczysko Szczawin

4. Leśnictwo Wola Błędowa – uroczysko Wola Błędowa

5. Leśnictwo Głowno – uroczysko Helenów i Glinnik

6. Leśnictwo Polesie – oddziały 149-202

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 sierpnia 2017 roku i obowiązuje do odwołania.

 

 

Otrzymują drogą elektroniczną:

 

 1. Urzędy Gmin Konstantynów Łódzki, Zgierz, Bielawy, Stryków, Głowno
 2. Starostwa Powiatowe w Zgierzu, Pabianicach, Łowiczu
 3. Komenda Powiatowa Policji w Zgierzu, Pabianicach, Łowiczu
 4. RDLP w Łodzi
 5. Leśniczowie
 6. Podleśniczowie
 7. Straż Leśna
 8. Strona internetowa
 9. TVP Łódź
 10. Dziennik Łódzki
 11. a/a

 

Materiały do pobrania