Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie bhp

1 czerwca 2016 r. na terenie Leśnictwa Zgierz zorganizowane zostało szkolenie bhp dla drwali-pilarzy realizujących usługi leśne na terenie Nadleśnictwa Grotniki.

Kilkudziesięcioosobowej grupie pilarzy przypomniano podstawowe zasady BHP, zasady i kryteria systemów certyfikacyjnych FSC i PEFC, uregulowania dotyczące ochrony przyrody i środowiska przy pozyskaniu drewna. Omówione zostały również przypadki wypadków przy pozyskaniu drewna, które miały miejsce na terenie Lasów Państwowych w ostatnim roku.

W trakcie szkolenia przeprowadzono weryfikację praktycznych umiejętności pilarzy w zakresie prawidłowej techniki ścinki, obalania i okrzesywania drzew. Ocenie podlegały: przygotowanie stanowiska pracy, stosowane przez pilarzy środki ochrony osobistej, technika ścinki i okrzesywania drzewa.

Największą ilość punktów z praktycznej ścinki i okrzesania drzew uzyskali następujący drwale-pilarze:

I miejsce: Andrzej Niewczas,

                 Jacek Pawlak, obaj z Zakładu Usług Leśnych „Las"

II miejsce: Wojciech Olczak z Zakładu Usług Leśnych „Róża".

III miejsce: Roman Masłowski z Zakładu Usług Leśnych „Stefan Degórski".

Należy wspomnieć, że zorganizowane po raz drugi szkolenie (pierwsza edycja w 2015 r.) cieszyło się dużym zainteresowaniem pracowników firm leśnych, którzy podczas wspólnych rozmów chętnie wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi.

Na zakończenie Z-ca Nadleśniczego Wojciech Cabaj dokonał podsumowania szkolenia oraz wręczył nagrody i upominki przygotowane przez Nadleśnictwo Grotniki.

Informację przygotował: Janusz Witkowski – Inżynier Nadzoru