Lista aktualności Lista aktualności

Szkolenie BHP dla ZUL wraz z weryfikacją praktycznych umiejętności z zakresu pozyskania drewna

Szkolenie BHP dla ZUL wraz z weryfikacją praktycznych umiejętności z zakresu pozyskania drewna

W dniu 8 czerwca 2018 r. na terenie L-ctwa Zgierz odbyła się weryfikacja drwali z zakładów usług leśnych świadczących usługi dla Nadleśnictwa Grotniki. W zmaganiach wzięło udział 32 pilarzy pod bacznym okiem instruktora Romana Ojrzyńskiego oraz pracowników nadzoru Nadleśnictwa Grotniki. Komisja oceniała bezpieczeństwo i higienę pracy, wiadomości teoretyczne z zakresu ścinki i okrzesywania drzew oraz technikę i sposób ścinki.

Najlepszymi pilarzami okazali się Piotr Niewczas reprezentujący firmę leśną „Las” Andrzej Niewczas, drugie miejsce Maciej Firaza z Zakładu Usług Leśnych Szcześniak, trzecie miejsce Rafał Sadok z firmy Usługi Rolnicze i Leśne Andrzej Sadok.

Zorganizowane szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem pracowników firm leśnych, którzy podczas wspólnych rozmów chętnie wymieniali się własnymi spostrzeżeniami i doświadczeniami zawodowymi. 

Informację przygotował Inżynier Nadzoru Janusz Witkowski