Wydawca treści

Certyfikaty

RDLP w Łódź posiada dwa najważniejsze certyfikaty przyznawane gospodarce leśnej: FSC oraz PEFC.

FSC

Posiadanie przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi certyfikatu ForestStewardship Council® (FSC® C018276) jest gwarancją prowadzenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikat FSC został wydany 17 kwietnia 2013 r. Aktualny certyfikat wydany został przez NEPCon, nosi numer NC-FM/COC-016229 i jest ważny (po przeprowadzeniu corocznych audytów okresowych) do 9 września 2018 r.

PEFC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi 13 stycznia 2012 roku uzyskała certyfikat PEFC (The Programme for the Endorsement of Forest Certification). Niezależni audytorzy z firmy SGS Polska potwierdzili zgodność gospodarki leśnej prowadzonej przez jednostki RDLP w Łodzi z kryteriami i wskaźnikami trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów PEFC.

Ostatni audyt odbył się w dniach 7 – 9 grudnia 2015r. Audytem objęto następujące nadleśnictwa: Kolumna, Złoczew, Wieluń. Sprawdzono zgodność systemu zarządzania RDLP w Łodzi z sześcioma kryteriami audytu. Były nimi między innymi utrzymanie, wzmocnienie oraz powiększanie i podnoszenie wartości zasobów leśnych i ich udział w globalnym bilansie węgla, zachowanie i wzmocnienie zdrowia i witalności ekosystemów leśnych, utrzymanie i wzmocnienie produkcyjnych funkcji lasów. Audytowi poddano również system zarządzania i nadzoru biura łódzkiej dyrekcji. W wyniku audytu stwierdzono niezgodności drugorzędne polegające na braku aktualizacji bazy SILP o kilka informacji dot. występowania stanowisk roślin. Spośród mocnych stron Audytorzy wskazali: 

- zawieranie wieloletnich umów na świadczenie usług leśnych,

-dobrze opracowane zapisy SIWZ pozwalające na wykonywanie prac leśnych w zgodzie ze standardami certyfikacji gospodarki leśnej, 

- coroczne szkolenia i weryfikacja umiejętności pilarzy, 

- szczegółowe analizy stanu infrastruktury drogowej jednostek i systemowe planowanie inwestycji drogowych.

Certyfikat ( PL PEFC-12/0006) obowiązuje w okresie od 13.01.2015 do 05.01.2018 r.